Bảo dưỡng định kỳ tại Ford Hải Phòng

Ân Thanh Tuấn gửi lúc

Quy trình bảo dưỡng định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc 10.000km 1 lần tùy thuộc yếu tố nào đến trước.

Khách hàng mới mua xe sẽ bảo dưỡng 1 tháng đầu tiên hoặc đi 1000km đầu tiên tùy thuộc yếu tố nào đến trước.

Miễn phí công bảo dưỡng 1000km đầu tiên cho khách hàng

0904 258 269